Endüstriyel Buhar Üretimi

Dünya enerji kaynaklarının yaklaşık %20 si sadece endüstri tarafından tüketilmektedir. Başka bir deyişle endüstri tarafından yılda yaklaşık 20 milyar varilden daha fazla petrol tüketilmekte, bunun karşılığında da doğaya bir Milyar tonun üzerinde CO2 salınmaktadır.

Ülkemizde Enerji fiyatlarına son 10 yıl içinde yılda yaklaşık -%20 arasında zam yapılmıştır… Dünya üzerinde enerjiye duyulan gereksinimin sürekli artması ile fiyatlardaki artış da sürekli bir şekilde devam edecektir. Yapılan tahminlere göre 2050 yılı sonuna kadar endüstrinin ihtiyaç duyacağı enerji miktarı 4 katı kadar artış gösterecek-tir. Bu öngörü, enerji fiyatlarının sürekli artacağının da bir göstergesidir. 2050 yılına kadar varolan petrol rezervleri bitme noktasına gelmesi de işin başka bir gerçeğidir…

Sonuç: Artan enerji fiyatları, endüstriyel üretim fiyatlarını da etkileyeceği gibi, gelecekte endüstrinin en büyük sorunu olacaktır.

Alman iş ortağımızın kendi üretimi olan, özel kollektörler sayesinde endüstrinin gerek ısıtma gerekse de soğutma için ihtiyaç duyduğu yüksek sıcaklıklara ulaşabilmekteyiz. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu, uygulamalar için gerekli olan 400 °C sıcaklıklara ulaşmak demek, yüzlerce Giga-watt’lık enerji kullanımı anlamına gelmektedir. Sunmuş olduğumuz sistemlerde “Güneş sizlere asla fatura göndermeyecektir”

Termik Isıtma-Soğutma Sistemleri

SMS- Enerji , Yunus ve Bery Serisi Yunus ve Bery Serisi Düz Kollektörler Kollektörler, Avusturya’da , Avrupanın En Modern Tesislerinde Robot Teknolojisi ile Üretilmektedir..

Özel Dizaynları ile Kollektör üretimindeki tek parçalar, mümkün olduğunca azaltılmıştır. Parçaların birbirlerine birleştirilmeleri, özel olarak geliştirilmiş çift komponentli yapıştırıcılar ile gerçekleşmektedir.
Gerek Yunus gerekse de Bery Kollektörleri, yüksek selektif malzeme ile kaplanmış AlCu
Absorberlerine sahiptir.

Geliştirilen Modular Montaj Sistemleri sayesinde, Yunus ve Bery Kollektörleri, Düz Alanlar, Çatı Üstü ve Çatı İçine Montaj Çeşitleri ; Düz Alanlar45° Çatı Üstü Çatı İçi Gömme Monte edilebilinirler.

Termik Monitoring Sistemleri

Yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip olan Prozeda Almanya, 2013 yılı sonlarından itibaren, tüm ürünlerinin Türkiye‘de gerek satışı, gerekse de servis desteğini SMS Enerji üzerinden yapma kararı almıştır. 2013 sonu itibari ile yapılan anlaşma ile SMS Enerji, Prozeda Firmasının resmi Türkiye Disbrütörlüğü hakkını resmi olarak yüklenmiştir. Prozeda Firması gerek ısıtma sistemlerinin, gerekse de Güneş Enerji Sistemlerinin mini elektronik prozess özelliğinde olan kontrol sistemlerini üretmektedir. Onbinlerce ürünü dünyanın birçok ülkesinde kurulan satış ve servis ağı ile gerçekleştirilmektedir.

Termik Güneş Enerjisi Sistemlerine sahip bir çok kullanıcı, kullanmış olduğu sistemin kendisine nasıl bir ekonomik karlılık getirdiğinin (ya da getirmediğinin) farkında değildir. Özellikle bu sorun büyük sistemlerde ( otel, motel, öğrenci yurtları vb…) oldukça can sıkıcı boyutlara gelmiş bulunmaktadır. Maalesef, bir çok firmanın yapmış olduğu sistem simülasyon ve montaj hataları nedeni ile, kurulan bir çok sistem ya hiç, yada çok az verimle çalışmaktadır. Kullanıcıya ,sistemlerin kullanımı ve kontrolünde büyük bir kolaylık getireceğini düşündüğümüz, uzaktan kontrol sistemi, 2014 Ocak ayı itibari ile tüm kullanıcıların beğenisine sunulmuş bulunmaktadır. Kullanıcının istemesi durumunda, tüm sistemin kontrolü, aynı zamanda SMS Enerji nin Pamukkale Üniversitesi, Teknokent’de kurmuş olduğu „merkezi monitoring“ sistemine bağlanarak, gerçek profesyoneller tarafından yapılarak, oluşan hatalara anında müdahale edilebilinmektedir.

Sistemin kullanılması için, sistemin yeni kuruluyor olmasına gerek yoktur. Var olan Güneş Enerji ve ısıtma Sistemlerine gerekli olan kontrol cihazları adapte edilerek, tüm sistemin kontrolü uzaktan, bilgisayar, Tablet, Cep Telefonları ile gerçekleştirilebilinir. Bu sistem sayesinde, kurulmuş/kurulacak olan sisteminiz, 365 gün 24 saat boyunca, sizin ,sizin izin verdiğiniz kişilerin ya da SMS Enerjinin profesyonelleri elinde olacaktır…Yarın sıcak suyum olacak mı diye düşünmenize, motorin/gaz faturaları nedeniyle uykusuz geceler geçirmenize gerek kalmayacaktır.

Varolan sisteminizin tüm kontrol komponentleri, örneğin, ısı sensörleri, pompa çıkışları, kontrol cihazımız olan Primos 600 e bağlanarak, Primos 600 üzerinden çıkılarak Webmodül olarak adlandırılan Conexio 200 ile bağlantı kurulduktan sonra, tüm sistem bir router aracılığı ile, internet üzerinden online durumuna geçer. Şirketimiz tarafından size verilecek şifreler ile sisteminizi kontrole başlayabilirsiniz….

Dilerseniz değişik kullanıcılara, sistemin sadece kontrol, yada sisteme müdahale etme hakkı verebilirsiniz…

PC, Tablet yada cep telefonunuzda yandaki simgesel şekilde olduğu gibi, tüm alanların sıcaklıklarını, hangi pompanın aktif olduğunu ve hangisinin arızaya geçtiğini görebilirsiniz…Dilerseniz, tüm sistemle ilgili parametreleri değiştirebilir, sistemi aktif ya da pasiv hale getirebilirsiniz.. Yandaki şekil simgesel olmakla birlikte, istemeniz durumunda, şekil sisteminizin asıl hali ve firmanızın logosu ile görülecektir…

PC, Tablet veya cep telefonunuzda sıcaklıkları ile birlikte görülen bu resmi, binanın giriş bölümüne , müşterilerinize de göstermek amacıyla, online olarak gösterebilirsiniz…