Endüstriyel Buhar Üretimi

Dünya enerji kaynaklarının yaklaşık %20 si sadece endüstri tarafından tüketilmektedir. Başka bir deyişle endüstri tarafından yılda yaklaşık 20 milyar varilden daha fazla petrol tüketilmekte, bunun karşılığında da doğaya bir Milyar tonun üzerinde CO2 salınmaktadır. 

Ülkemizde Enerji fiyatlarına son 10 yıl içinde yılda yaklaşık -%20 arasında zam yapılmıştır... Dünya üzerinde enerjiye duyulan gereksinimin sürekli artması ile fiyatlardaki artış da sürekli bir şekilde devam edecektir. Yapılan tahminlere göre 2050 yılı sonuna kadar endüstrinin ihtiyaç duyacağı enerji miktarı 4 katı kadar artış gösterecek-tir.  Bu öngörü, enerji fiyatlarının sürekli artacağının da bir göstergesidir. 2050 yılına kadar varolan petrol rezervleri bitme noktasına gelmesi de işin başka bir gerçeğidir...

Sonuç: Artan enerji fiyatları, endüstriyel üretim fiyatlarını da etkileyeceği gibi, gelecekte endüstrinin en büyük sorunu olacaktır.

Alman iş ortağımızın kendi üretimi olan, özel kollektörler sayesinde endüstrinin gerek ısıtma gerekse de soğutma için ihtiyaç duyduğu yüksek sıcaklıklara ulaşabilmekteyiz. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu, uygulamalar için gerekli olan 400 °C sıcaklıklara ulaşmak demek, yüzlerce Giga-watt’lık enerji kullanımı anlamına gelmektedir. Sunmuş olduğumuz sistemlerde “Güneş sizlere asla fatura göndermeyecektir

Bodrum Marmara Eğitim Kurumları
3 HP Solar Sulama Sistemi (Denizli - Haytabey)
2 kW Rüzgar Türbini
140210 iFIX Imagevideo v02