Elektrolimünenz Ölçüm Cihazı

EL Ölçüm Cihazları

Gerek Fotovoltaik Modül üreticilerinin, gerekse de Fotovoltaik sistem kurucularının „olmazsa olmaz“ ölçüm cihazlarından birisidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ne kadar Akım-Gerilim ölçüm cihazları sistem kurucu firmaların en önemli ölçüm cihazlarından birisi olmuş olsa da, uzun yollar katederek ülkemize ulaşan modüllerin gerek üretimleri sırasında gerekse de nakliyeleri sırasında , modülleri oluşturan hücreler üzerinde , modül-lerin gelecekdeki verimliliklerini büyük ölçüde etkileyecek olan hücreler üzerinde kılcal catlakların varlığı ancak, „Elektrolimünenz“-EL-  ölçüm cihazları ile tespit edilebilinir. Bu tip hataları akım-gerilim ya da İnfrarot Termal Kameralarla tespit etmenizin imkanı bulunmamaktadır. Bu yöntemle, elektronların modül/hücre de ters yöne akmalarının gerçekleştirilmesi ile hücre/modül üzerinde çıplak gözle görülemiyecek kılcak çatlaklıklar görünür hale getirilir. Modül üreticilerinin ve buna bağlı olarak sistem kurucu firmaların uzun yıllar süren garanti süreçlerini sağlayabilmeleri için hücreler üzerindeki bu tip hataların, işin başında tespit edilme zorunluluğu bulunmaktadır.

                                  

Üzerinde gezilen modülün çıplak gözle görünüşü                    Aynı modülün Elekrolimünenz ile çekilen görüntüsü

 

Özellikle hücre ve modül üretici firmaların birbirleri ile kıyasıya rekabet ettiği, bu rekabetin ister istemez hücre/modüllerin kalitelerinden eksiltilerek sağlanıldığının bilindiği bir ortamda EL ölçüm cihazı üretici ve sistem kurucu firmalar için hayati bir önem kazanmıştır. Sadece üretici ve ve sistem kurucu firmaların değil, aynı zamanda yatırımcı, sistem kurmak isteyen  resmi/özel sektörün teknik şartnameleri  içerisinde Modüllerin EL cihazı ile ölçülme zorunluluğunu getirmesi satın alarak kurdurmuş oldukları sistemlerin uzun ömürlü olmalarının garantisini getirmekle birlikte, sistem kurulmadan önce arızalı modüllerin EL ölçümleri ile ayıklanması sonucunda çok ciddi bir zaman/para kaybından kurtulacakları tartışılmaz bir gerçektir

http://www.photovoltaikbuero.de/Portals/0/images/Blog/Elektrolumineszenz-von-Schott-Modul-mit-Glasschaden.jpg

 

Ülkemizde  fotovoltaik sektörünün yeni gelişiyor ve buna bağlı olarak yeterli tecrübenin oluşturulamamış olması ister istemez, sektörün tüm olumsuzluklara da açık  hale gelmesini beraberinde getirmektedir. Böylesi bir ortamda yatırımcının ve ülkemizin maddi kaynaklarının heba edilmemesi için, kurulacak sistemlerin ve sistemler içerisinde yer alan ana kompo-nentlerin çok ciddi bir kalite güvence kontrol sisteminden geçirilmesinin önemi daha da artmaktadır.

            EL ölçüm cihazları oldukca pahalı cihazlar olmasına rağmen, konunun uzmanı Buchanen ve SMS Enerji işbirliği ile, hemen hemen tüm orta ölçekli üreticilerin ve sistem kurucu firmaların edinebileceği cihazlar ve bu cihazlara ait programlar geliştirilerek Türkiye de ilk kez, üretici ve sistem kurucu firmaların beğenisine sunulmaya başlanmıştır.

Kullanılacak EL Cihazlarını genel olarak iki temel başlık altında toplayabiliriz;

A.)Modül Üreticileri EL Ölçüm Cihazları

a.)  Modül üreticileri için hücrelerin kontrolü

                     

                         b Hücre Kontrol EL Cihazı

 

b.)  Modül üreticileri için üretim hattından çıkan modüllerin tümden kontrolü

 

      

                                                                                Modül EL  Cihazı                                                                             

c.)   Sistem Kurucu Firma Ölçüm Cihazları ( Açık alanlar için, seyyar)

            Seyyar EL Ölçüm Cihazı

 

Her iki ana başlık altında derlenen ölçüm cihazları ile, hücrelerin ve modüllerin kapalı /açık alan ölçümlerini gerçekleştirerek kullanım programı sayesinde ;

a.)  Tüm çekimlerin profesyonel, otomatik olarak gerçekleşmesi

b.)  Çekilen fotoğrafların analizlerinin yapılarak, ileride teh-like oluşturabilecek çatlaklıkların tespit edilmesi, çatlak boyutlarının ölçümü, çatlak olan bölgelerin normal alanlarla karşılaştırılmalarını gerçekleştirerek, tüm çekim ve yorumları tutanak olarak kayıt altında tutabilirsiniz..

c.)   Yatırımcıuların talep etmesi durumunda şirketimiz, bilirkişi olarak, direk montaj alanında, istenilen sayı da modülün EL fotograflarını çekerek, bir rapor halinde yatırımcıya/sistem kuruculara sunabilmektedir.

 

Bodrum Marmara Eğitim Kurumları
3 HP Solar Sulama Sistemi (Denizli - Haytabey)
2 kW Rüzgar Türbini
140210 iFIX Imagevideo v02