Sms Enerji Hakkında

Yerküremizde oldukca uzun bir geçmişe dayandığı düşünülen termik sıcak su ısıtma sistemlerinin ilk ilkel kullanımlarının İsa'dan önce 800 lü yıllara dayandığı bilinmektedir. Her ne kadar bu iddeanın doğru olduğu/olabilirliği düşünülse de literatürde ilk termik sistem kollektörlerinin 1891 yıllarında Clarence M. Kemp tarafından patentlenerek, üretime başlanıldığı bilgisi kesindir.

 

1900 yıllarda dünyada doğal enerji kaynaklarının kullanılmasının en doğru yöntem olduğunu kabul eden bir avuç öncülerin yapmış olduğu nesiller boyu araştırma-geliştirme calışmaları sonunda termik sistemler bugün dünyamızın her köşesinde oldukca yoğun bir kullanımı olan enerji kazanım şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Güneş Enerjisi , ülkemizde sadece su ısıtma amacı ile kullanılmış olsa da, özellikle güneş ışınım değerleri ülkemize göre çok düşük olan avrupa da , binaların ısıtılması, soğutulması ve endüstriyel buhar ve ısı üretimi konularında oldukca yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

 

Her şey ilk kez Alexandre E. Becquerel ' in labaratuarda bir tesadüf eseri foton enerjisini gözlemlemesi ve bunu teorik olarak açıklanmaya başlaması ile başladı. O dönem bilimsel çevrelerde cok da rağbet görmeyen bu gözlem, ilk kez Einstein tarafından başüstü duran foton enerjisi teorisinin ayakları üzerine getirilmesi ile özellikle bilim çevrelerinde müthiş bir ilgi ile karşılanıldığı bilinmektedir. NASA' nın ilk kez uyduların enerji ihtiyacını karşılaması amacıyla hücre ve modül üretimine girmesi, 1961 yılında Explorer uzay aracının enerji ihtiyacının foton enerjisi ile pratikde karşılanması foton enerjisine olan ilgi yoğunlaşmasının önünü açmıştır.


Baslangıçda oldukca pahalı ve düşük verimli olan hücre/modüller son yıllarda yapılan Arge çalışmaları sonunda gerek verim gerekse de fiyat olarak herkesin kullanabileceği bir enerji kaynağı olarak insanlığın hizmetine sunulmuştur. 
Fosil enerji kaynaklarını kullanarak yerküreyi ciddi şekilde tehdit eden duruma gelen özellikle petrol şirketlerinin sorumsuzca sadece kar amacı güdme bazlı faliyetleri, yine nükleer enerji de meydana gelen kazalarla(!) yerküde bir çok alanın yaşanılamaz hale gelmesi, insanlığın yüzünü doğal enerji kaynaklarına cevirmesini zorunlu hale getirmiştir. Bir yanda fosil enerji kaynaklarını kendi kar hırsları ile sorumsuzca tüketen büyük petrol şirketleri, bir yanda Nükleer Enerjinin İnsanlığa ve Doğaya hiç bir zararının olmadığını iddea eden Nükleer Enerji Lobisi......
 
Gelin yasamı birlikte paylaşalım….
 
Şirketimiz SMS Enerji yıllardır Avusturya' da biriktirmiş olduğu gerek termik gerekse de fovoltaik sistemlerdeki teorik ve pratik birikimleri , Türkiye disbrütörlüklerini yüklendiği firmaları ve bu firmaların yılların teorik ve pratik birikimleri ile Türkiye deyiz. Amacımız, İnsanlarımıza yüzlerini „Güneşe Dönmeleri“ gerektiğini bıkıp usunmadan anlatmaktır…Güneş enerjisi kaynaklarının bitmeyecek, doğaya zarar vermeyen bir enerji kaynağı oldugunu anlatabilmek, ama sadece anlatmak değil, örnekleri ile bizzat gösterebilmek ve yıllardır edindiğimiz tecrübeler ışığında ülkemizin gelecekde Solar Kollektör yada Modül çöplüğü olmasını engelleyerek, gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak